Дейност

Вие сте тук

Иван Николов Църцаров - адвокат

търговски сделки, корпоративно право, облигационно право, вещно право, нотариални сделки, наследствено и трудово право, правни анализи.

Юридически стаж общо 25 години, от тях 18 години като адвокат. Преди това е работил като нотариус, младши съдия и съдия.


Стоян Петьов Бабачев - адвокат

търговски сделки, корпоративно право, облигационно право, обезпечения и нотариални сделки.

Общо над 8 години практика като адвокат.


Галя Величкова Стоева - технически сътрудник