Адвокатско дружество "Църцаров и Бабачев"

Адвокатско дружество "ЦЪРЦАРОВ И БАБАЧЕВ" е основано в края на 2004 г. и регистрирано през 2005 г. в специалния регистър за адвокатски дружества при Окръжен съд - Пазарджик.

Дружеството се занимава предимно с граждански, административни и търговски дела, както и комплексно правно обслужване на юридически лица на абонамент.

Адвокат в гр. Пазарджик

Основната насоченост на Адвокатско дружество "ЦЪРЦАРОВ И БАБАЧЕВ" е свързана с процесуално представителство на физически и юридически лица по различни видове граждански дела (вещноправни, облигационни, делбени, семейни, трудови),административни дела (без административни от наказателен характер) и търговски дела.

В случаите, когато наши клиенти търсят наказателноправна защита, ние ги свързваме с адвокати, компетентни по съответния проблем.